HSC Documents
क्र. PDF Downloadदिनांक
1
HSC EXAM MAR 2023 DEBARRED LIST
25/5/2023
2
HSC EXAM MAR 2023 SAMUPANDESHAN KENDRA
25/5/2023
3
HSC EXAM MAR 2023 RESULT PRAKTAN
24/5/2023
4
Extension of Dates for Online Form Submission
16/11/2022
5
EXTENSION OF DATE FOR ONLINE FORM SUBMISSION HSC MAR 2023 EXAM
4/11/2022
6
Reg. Online Form Submission and Pre-List of HSC Feb-Mar 2023
17/10/2022
7
Reg. Sport Subject under NSQF of SSC and HSC Curriculum
13/10/2022
8
ONLINE APPLICATION FORMS FOR PRIVATE CAND. OF HSC EXAM MAR 2023
29/9/2022
9
ONLINE REGISTRATION FOR PRIVATE CANDIDATE MAR 2023 EXAM
28/9/2022
10
HSC FEB/MAR 2023 EXAM PANNEL FORM OF MODERATOR/EXAMINOR
27/9/2022
11
AUTHENTIC MIGRATION CERTIFICATE ON DIGILOCKER
15/9/2022
12
HSC & SSC JULY/AUG 2022 EXAM RESULT DISTRIBUTION
12/09/2022
13
JULY/AUG 2022 EXAM RESULT DISTRIBUTION
08/9/2022
14
JULY/AUG EXAM 2022 RESULT
01/09/2022
15
Reg. Extension for filling online form of Private Candidates Form No. 17
23/8/2022
16
CHANGES IN HSC TIMETABLE JULY 2022 EXAM
30/7/2022
17
REG HSC EXAM FEB/MAR 2023 PRIVATE CANDIDATE REGISTRATION
27/7/2022
18
REG ELIGIBILITY CERTIFICATE FOR THE YEAR 2022-23
15/7/2022
19
HSC EXAM JULY/AUG 2022 PRACTICAL/ORAL EXAM SCHEDULE
13/7/2022
20
पदविका अभ्‍यासक्रमाच्‍या प्रवेश पात्रतेबाबत
12/7/20222
21
Issue of Hall Ticket for Jul-Aug 2022 HSC Exam
8/7/2022
22
REG HSC EXAM JUL-AUG2022 DATES OF APPLICATION FORMS WITH LATE FEES
24/6/2022
23
HSC SAMUPDESHAN
9/6/2022
24
July-August 2022 HSC Supplementary Exam Online Application
9/6/2022
25
Reg. HSC Result Declaration
07/06/2022
26
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र दुरुस्ती बाबत सूचना
10/05/2022
27
Reg Human Rights Case
20/4/2022
28
इ ११ वी १२ वी सुधारित विषय योजना व मूल्‍यमापन योजना
24/3/2022
29
REG GK & IT HSC EXAM MAR 2022
4/3/2022
30
HSC EXAM MAR 2022 OUT OF TURN PRACTICAL EXAM
04/3/2022
31
krida sawalatiche gun 10 wi ani 12
01/03/2022
32
आवेदनपत्र online पद्धतीने भरण्याच्या कारवाही बाबत
01/03/2022
33
योग्यता प्रमाणपत्र अर्ज स्विकारण्याच्या तारखांबाबत
16/10/2020
34
Reg. Hall Ticket of HSC Exam 2022
08/02/2022
35
HSC PANAL CONDUCTOR FORM
08/02/2022
36
reg DISTWISE MEETINGS
7/2/2022
37
STATELEVEL ESSAY COMPETITION FOR TEACHERS
4/2/2022
38
REG.HSC EXAM MAR 2022 CIRCULARS
4/2/2022
39
HSC MAR 2022 TIMETABLE
4/2/2022
40
AARDHMAGDHI SUBJECT
14/1/2022
41
Reg. Kala and Sangit Subject Evaluation Pattern
14/1/2022
42
इ. १२ वी कलेचा इतिहास व रसग्रहण (६०) आणि भारतीय संगीताचा इतिहास व विकास (६५) या विषयांच्या मूल्यमापन तक्ता व प्रश्नपत्रिका आराखड्याबाबत व इ. 10 वी जलसुरक्षा या अनिवार्य विषयाच्या मूल्यमापन योजनेबाबत
28/12/2021
43
NSQF SYLLABUS
27/12/2021
44
NSQF SYLLABUS
16/12/2021
45
HSC EXAM 2021 CERTIFICATE DISTRIBUTION
07/12/2021
46
2021 SHULK PARTAWA
12/11/2021
47
17 NUMBER FORM
3/11/2021
48
SEP/OCT RESULT DISTRIBUTION
3/11/2021
49
सप्टेंबर - ओक्टोबर २०२१ मध्ये घेण्यात आलेल्या इ १० वी व इ १२ वी पुरवणी परीक्षेचा निकाल व विविध तपशील जाहीर करनेबाबत
20/10/2021
50
Extension of Date to application for Eligibility Certificate
14/10/2021
51
उच्च माध्यमिक व माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा सन 2022 च्या परीक्षेसाठी खाजगिरीत्या प्रविष्ट होणार्‍या विध्यर्ठायन्सठी ऑनलाइन नाव नोंदणी आरजस मुदत वाढ देण्याबाबत
12/10/2021
52
शैक्षणिक वर्ष 2021-22 साठी कोविड -१९ या कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर इयत्ता १ ली ते इयत्ता १२ वी चा पाठ्यक्रम २५ टक्के कमी करणेबाबत.
27/09/2021
53
Proposal of New Exam Centres for SSC and HSC Exam 2022
22/09/2021
54
प्रकटन - उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (12 वी) परीक्षा सन 2021 सुधारित मूल्यमापन विध्यार्थी तक्रर.
21/09/2021
55
प्रकटन - उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ओ माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र सन-2021 परीक्षेसाठी खाजगिरीत्या प्रविष्ट होणार्‍या विध्यर्थ्यांच्या ऑनलाइन नाव नोंदणी अर्जाबाबत
09/09/2021
56
Practical Exam Timetable - SSC and HSC Exam Sep-Oct 2021
07/09/2021
57
माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (१२ वी) परीक्षा सप्टेंबर - ऑक्टोबर २०२१ परीक्षेसाठी कोविड-१९ विषाणू प्रादुर्भावमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थिथितित घ्यावयाच्या खबरदारीबाबत सूचना
08/09/2021
58
सप्टेंबर- ऑक्टोबर 2021 उच्च माध्यमिक पुरवणी परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्राबाबत
06/09/2021
59
माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) पुरवणी परीक्षा सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२१ वेळापत्रकाबाबत
30/08/2021
60
सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) पुरवणी परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक्रमानुसार देण्यात येणाऱ्या प्रश्नपत्रिकांबाबत.
30/08/2021
61
माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) पुरवणी परीक्षेची ऑनलाईन आवेदनपत्रांचे शुल्क भरल्याच्या चलनासह विद्यार्थ्याच्या याद्या जमा करणे बाबत
24/08/2021
62
माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) पुरवणी परीक्षा सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२१ विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.
23/08/2021
63
सुधारित मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा सन २०२१ च्या निकालाचे गुणपत्रक व अभिलेख वितरणाबाबत
18/08/2021
64
माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) सन २०२१ च्या पुरवणी परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत.
10/08/2021
65
उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा सन २०२१ - सुधारित मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था) Transfer of Credit घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा निकाल तयार करणे बाबत.
26/07/2021
66
सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षतिल महाराष्ट्र बाहेरील राज्यातून/ परदेशातून या विभागतील मान्यता प्राप्त क. म.वि. प्रवेश घेण्यासाठी येणाऱ्या विद्याथ्याचे योग्यता प्रमाणपत्रासाठी मंडळाकडे अर्ज सादर करणे बाबत
22/07/2021
67
संकलन केंद्रावर मुल्यांकनाचे साहित्य जमा करते वेळी मुख्याध्यापकांना सूचना ( सुधारित तक्ता अ) संकलन केंद्रावर मुल्यांकनाचे साहित्य जमा करते वेळी मुख्याध्यापकांना सूचना ( सुधारित तक्ता अ)
20/07/2021
68
उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा सन २०२१ साठी प्रविष्ट विद्यार्थ्यांचे नाव, जन्मतारीख, विषय व तत्सम माहितीमधील दुरुस्त्यांबाबत.
20/07/2021
69
संकलन केंद्रावर मुल्यांकनाचे साहित्य जमा करते वेळी मुख्याध्यापकांना सूचना
16/07/2021
70
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेच्या मूल्यमापन कार्यपध्दतीसंदर्भात संगणक प्रणाली उपलब्धतेबाबत.
15/07/2021
71
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेच्या मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत LINK
15/07/2021
72
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेच्या मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत.
13/07/2021
73
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेच्या मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत. LINK
07/07/2021
74
शैक्षणिक वर्ष २०२० -२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेच्या मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत
06/07/2021
75
इयत्ता १२ वी विज्ञान प्रात्यक्षिक नोंदवहीतील प्रमाणपत्राबाबत
28/06/2021
76
सन २०२१ मध्ये आयोजित करण्यात आलेली उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा रद्द केल्याबाबत.
15/06/2021
77
सन २०२०-२१ या वर्षात परीक्षेसाठी इ.१० वी व इ.१२ वीच्या विद्यार्थ्यांना क्रीडा सवलतीचे गुणांसाठी प्रस्ताव सादर करण्यासंबंधी मुदतवाढ देण्याबाबत.
11/06/2021
78
उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा( इ.12 वी ) एप्रिल/ मे 2021 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या  प्रत्यक्षिक/ तोडी/ श्रेणी परीक्षेच्या साहित्य बाबत
01/06/2021
79
एप्रिल/ मे 2021 परीक्षेशी संबंधित को-या उत्तरपत्रिका व इतर साहित्य जतन करून ठेवणे बावत
20/05/2021
80
Answerbook Material Babat
19/04/2021
81
एप्रिल-मे २०२१ माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेच्या प्रात्यक्षिक व तत्सम परीक्षेच्या कार्यपद्धतीबाबत.
09/04/2021
82
एप्रिल-मे २०२१ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणी अर्ज अतिविलंब शुल्काने स्वीकारण्याबाबत.
09/04/2021
83
उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२० श्रेणीसुधार परीक्षेची गुणपत्रिका मिळण्यासाठी विकल्प सादर करण्यास देण्यात येणाऱ्या मुदतवाढीबाबत.
07/04/2021
84
दि.07/04/2021 रोजीचे साहित्य वाटपा बाबत प्रकटन
06/04/2021
85
एप्रिल-मे २०२१ च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्रांबाबत (Hall Tickets)
01/04/2021
86
उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा( इ.12 वी ) एप्रिल/ मे 2021 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या प्रत्यक्षिक/ तोडी/ श्रेणी परीक्षेच्या वेळा पत्रका बाबत
31/03/2021
87
इयत्ता ११ वी व १२ वीचे मूल्यमापन आराखडे, घटकनिहाय गुण विभागणी, प्रात्यक्षिक / तोंडी / तत्सम गुणदान योजनेच्या संदर्भात विषय शिक्षकांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या ऑनलाईन प्रशिक्षणाबाबत.
30/03/2021
88
इ.११ वी व १२ वीचे मूल्यमापन आराखडे, घटकनिहाय गुण विभागणी, प्रात्यक्षिक / तोंडी/ तत्सम गुणदान योजनेच्या संदर्भात विषय शिक्षकांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या ऑनलाईन प्रशिक्षणाबाबत.
26/03/2021
89
कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ च्या मुख्याध्यापक / प्राचार्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना
26/03/2021
90
उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ सुधारित अंतिम वेळापत्रक व परीक्षार्थ्यांसाठी विशेष मार्गदर्शक सूचना इत्यादी बाबत.
24/03/2021
91
कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावाची पार्श्वभूमीवर आयोजित माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ च्या परीक्षार्थ्यांसाठी विशेष मार्गदर्शक सूचना
22/03/2021
92
उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ सुधारित अंतिम वेळापत्रक व परीक्षार्थ्यांसाठी विशेष मार्गदर्शक सूचना इत्यादी बाबत.
22/03/2021
93
एप्रिल-मे २०२१ माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षांबाबत.
19/03/2021
94
इयत्ता ९ वी व १० वी आणि इयत्ता ११ वी व १२ वी सुधारित विषय योजना व मूल्यमापन योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत.
16/03/2021
95
Revised certificate for SSC & HSC Private candidates
09/03/2021
96
एप्रिल-मे २०२१ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेस नाव नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खाजगी विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.
05/03/2021
97
च्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ अंतिम वेळापत्रक बाबत.
02/03/2021
98
विशेष गरजा असणाऱ्या (दिव्यांग) विद्यार्थ्यांना लेखनिक / वाचक उपलब्धतेबाबत.
02/03/2021
99
माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ करीता परीक्षक/ समीक्षक यांची माहिती तात्पुरते नियुक्ती आदेश अधयावत करणे बाबत सुधारित पत्र
23/02/2021
100
उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता १२ वी) परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ नियमित, पुनर्परीक्षार्थी, तुरळक विषय व श्रेणीसुधार योजनेंतर्गत प्रविष्ट होणाऱ्या तसेच ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे Transfer of Credit घेणारे विद्यार्थी) विद्यार्थ्यांची अतिविलंब /विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत.
22/02/2021
101
उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता १२ वी) परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ नियमित, पुनर्परीक्षार्थी, तुरळक विषय व श्रेणीसुधार योजनेंतर्गत प्रविष्ट होणाऱ्या तसेच ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे Transfer of Credit घेणारे विद्यार्थी) विद्यार्थ्यांची अतिविलंब /विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत.
18/02/2021
102
उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ संभाव्य वेळापत्रकाबाबत.
17/02/2021
103
योग्यता प्रमाणपत्र अर्ज स्विकारण्याच्या तारखांस मुदतवाढ बाबत.
05/02/2021
104
माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ करीता परीक्षक/ समीक्षक यांची माहिती तात्पुरते नियुक्ती आदेश अधयावत करणे बाबत
12/02/2021
105
माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमाबाबत
05/02/2021
106
सन २०२१ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्ज नियमित, विलंब व अतिविलंब शुल्काने स्वीकारण्याबाबत.
01/02/2021
107
State Board Chairman Niyukti Babat
21/01/2021
108
12th Mulyamapan yojna babat
20/01/2020
109
12th form Submission Date Extention notice
20/01/2020
110
Feb./Mar. 2021 Prelist & Chalan receiving and Feb./Mar. 2020 Certificate Distribution
13/01/2021
111
Essay Competion date rescheduled
13/01/2020
112
इ.१२ वीच्या भाषा व भाषेतर ३३ विषयांचे सुधारित मूल्यमापन आराखडे, घटकनिहाय गुणविभागणी व अंतर्गत मूल्यमापन योजना इत्यादींबाबत
20/10/2020
113
समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत माध्यमिक / उच्च माध्यमिक स्तरावरील व्यवसाय शिक्षण या योजनेंतर्गत सुधारित अभ्यासक्रमानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून सुरु करणे बाबत.
20/10/2020
114
सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेची नियमित विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्र ऑनलाईन पद्धतीने नियमित शुल्कासह भरावयाच्या तारखांच्या मुदतवाढीबाबत.
04/01/2021
115
उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) सन २०२१ च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देण्याबाबत.
01/01/2021
116
Distribution of result of SSC and HSC Exam.Nov-Dec.2020 - reg.
30/12/2020
117
माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) पुरवणी परीक्ष। नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२० Mपरीक्षेचा निकाला नंतर उत्तर पत्रिकेचो गुण पडतानणी ,छायाप्रत,पुन मुल्यांकन चे संधी बाबत
23/12/2020
118
Examination proposals for SSC and HSC exam.2021
14/12/2020
119
सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या तारखांबाबत.
12/12/2020
120
इ.१२ वी इंग्रजी भाषा विषयाच्या तोंडी परीक्षेच्या गुणदान नोंदणी तक्त्या बाबत.
10/12/2020
121
माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे प्रोफाईल भरणेबाबत.
08/12/2020
122
इयत्ता १० वी व इयत्ता १२ वीच्या परीक्षा फॉर्ममधील माहितीबाबत.
03/12/2020
123
सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता राज्यातील माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धा आयोजित केल्याबाबत.
01/12/2020
124
उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्‍यमिक शालान्‍त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) २०२१ परीक्षेसाठी खाजगीरित्‍या प्रविष्ट होणा-या विद्यार्थ्‍यांच्‍या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देण्याबाबत.
01/12/2020
125
माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) पुरवणी परीक्षा नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२० OMR गुणपत्रिकेत गुण नोंडवितांना घ्यावयाच्या कावजी बाबत
12/11/2020
126
Online Admission cards of S.S.C. and H.S.C.Exam.Nov.Dec-2020
12/11/2020
127
माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा नोव्हेंबर-डिसेंबर - २०२० पुरवणी परीक्षेचे साहित्य वाटप करण्या बाबत
10/11/2020
128
nov/dec 2020 hsc&ssc 2020 साहित्य वाटप बाबत
02/11/2020
129
उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) २०२१ परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जाबाबत.
29/10/2020
130
माध्यमिक शालान्त व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२० विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.
29/10/2020
131
इ.१२ वीचा मूल्यमापन आराखडा, घटकनिहाय गुणविभागणी इ.संदर्भातील तज्ज्ञांनी प्रशिक्षणासंदर्भात करावयाच्या तयारीबाबत.
29/10/2020
132
नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२० मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) पुरवणी परीक्षाच्या प्रत्यक्षिक परीक्षा/ तोडी परीक्षा/ श्रेणी/ आरोग्य व शारीरिक शिक्षण दिव्यांग विद्यार्थयाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षे बाबत.
27/10/2020
133
माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) पुरवणी परीक्षा नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२० वेळापत्रकाबाबत.
20/10/2020
134
इ.१२ वीच्या भाषा व भाषेतर ३३ विषयांचे सुधारित मूल्यमापन आराखडे, घटकनिहाय गुणविभागणी व अंतर्गत मूल्यमापन योजना इत्यादींबाबत
20/10/2020
135
माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२० पुरवणी परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या तारखांबाबत.
20/10/2020
136
इ.११ वी / इ.१२ वीच्या पुनर्रचित अभ्यासक्रमाच्या नवीन सुरु झालेल्या विषयांच्या मंडळाच्या विषय मान्यतेबाबत.
13/10/2020
137
उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.12 वी) परीक्षा बहुसंची (A,B,C,D,चार संच ) प्रश्नपत्रिका बाबत.
08/10/2020
138
इ.१२ वीच्या पुनर्रचित अभ्यासक्रमाच्या पाठ्यपुस्तक, मूल्यमापन आराखडे, घटकनिहाय गूणविभागणी, प्रात्यक्षिक / तोंडी / तत्सम गूणदान योजनेच्या संदर्भात विषय शिक्षकांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या ऑनलाईन प्रशिक्षणाबाबत..
01/10/2020
139
इयत्ता १२ वी पुनर्रचित अभ्यासक्रमाचा मूल्यमापन आराखडा व तदनुषांगिक बाबींसंदर्भात उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाबाबत.
01/10/2020
140
इ.१२ वीच्या PCBM गट ('भौतिकशास्त्र', 'रसायनशास्त्र', 'जीवशास्त्र' व 'गणित आणि संख्याशास्त्र') या विषयांचे सुधारित मूल्यमापन आराखडे,घटकनिहाय गुणविभागणी व अंतर्गत मूल्यमापन योजना इत्यादींबाबत.
15/09/2020
141
इयत्ता १२ वीच्या नवीन विषयाच्या विषय कोडबाबत.
15/09/2020
142
इ.१२ वीच्या PCBM गट ('भौतिकशास्त्र', 'रसायनशास्त्र', 'जीवशास्त्र' व 'गणित आणि संख्याशास्त्र') या विषयांचे सुधारित मूल्यमापन आराखडे,घटकनिहाय गुणविभागणी व अंतर्गत मूल्यमापन योजना इत्यादींबाबत.
15/09/2020
143
फेब्रु/ मार्च 2021 करीता नवीन परीक्षा केंद्राकरीता निकर्ष
07/08/2020
144
फेब्रु/ मार्च 2021 करीता नवीन परीक्षा केंद्राकरीता प्रस्ताव पाठविणे
07/08/2020
145
माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे प्रोफाईल भरणे बाबत.
06/08/2020
146
उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२० च्या परीक्षेपासून गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिका छायाप्रत, पुनर्मूल्यांकन चे संधी बाबत
24/07/2020
147
सन 2020 - 21 या शैक्षणिक वर्षातील महाराष्ट्रा बाहेरील राज्यातून / परदेशातून या विभागतील मान्यता प्राप्त कनिष्ठ महाविद्यालय प्रवेश घेण्यासाठी येणाऱ्या विद्याथ्याचे योग्यता प्रमाणपत्रासाठी मंडळाकडे अर्ज सादर करणे बाबत
24/07/2020
148
फेब्रुवारी-मार्च २०२० च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इयत्ता १० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता १२ वी) परीक्षेपासून स्थलांतर प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया सुरु करण्याबाबत.
17/07/2020
149
च्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२० च्या परीक्षेपासून गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिका छायाप्रत, पुनर्मूल्यांकन चे संधी बाबत
17/07/2020
150
HSC MARCH 2020 DEBARRED CANDIDATE LIST
17/07/2020
151
ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा होणाऱ्या विषयांसाठी उत्तरपत्रिका छायाप्रती व पुनर्मूल्यांकन कार्यपद्धतीबाबत
30/06/2020
152
माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेस सन २०१९-२० प्रविष्ट होणाऱ्या खेळाडू तसेच एन.सी.सी., स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या वाढीव गुणांसाठीचे प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत.
16/06/2020
153
उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२० परीक्षेच्या निकालाबाबत.
15/06/2020
154
इ.10 वी / इ.12 वी प्रमाणपत्रे संबंधितांना तातडीने उपलब्ध करून देने बाबत
13/05/2020
155
इ.10 वी/ 12 वी व्यवसाय शिक्षण NSQF अंतर्गत विषयांच्या सुधारित अभ्यासक्रम, विषय योजना, मुल्यमापण योजना, व प्राप्यक्षिक / तोडी मुल्यमापन योजने बाबत
11/05/2020
156
Sports, NCC, Scout Guide Date Extension Circular
04/05/2020
157
February-March 2020 Paper Valuation and Moderation Of Class 10th and 12th To Be Done From Home by Valuers and Moderators
24/03/2020
158
माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.10 वी ) व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.12 वी ) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना तसेच एन.सी.सी., स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतची सुधारीत नियमावली.परिपत्रक
16/01/2020
159
माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.10 वी ) व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.12 वी ) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना तसेच एन.सी.सी., स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतची सुधारीत नियमावली. GR
16/01/2020
160
उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) फेब्रु-मार्च २०२० करीता निश्चित करण्यात आलेल्या परीक्षा केंद्रा बाबत
31/12/2019
161
परराज्यातून तसेच CBSE/ICSE/IGCSE व इतर बोडमिधून इ. 10 वी . इ 12 वी अनुत्तीर्ण विद्यार्थयाना मंडलाच्या इ. 10 वी . इ 12 वी परीक्षे करीता नियमित किंवा खाजगी रित्या प्रविष्ठ हाेण्यास परवानगी देणे बाबत
04/12/2019
162
PARIPATRAK admission to Std.XIth Science
24/09/2019
163
SSC MARCH 2019 DEBARRED CANDIDATE LIST NAGPUR BOARD
24/09/2019
164
सन 2019-20 या शेक्षणिक वर्षातील महाराष्ट्र बाहेरील राज्यातून / परदेशातून या विभागातील मान्यता प्राप्त कनिष्ठ महाविद्यालय प्रवेश घेण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्याचे योग्यता प्रमाणपत्रसाठी मंडळाकडे अर्ज सादर करणे बाबत
24/09/2019
165
NAME,DATE OF BIRTH&PLACE OF BIRTH CARECTION SSC&HSC BABAT
24/09/2019
166
द्वितीय गुणपत्रिका/प्रमाणपत्र/स्थलांतर प्रमाणपत्र/तातपुरते प्रमाणपत्र य बाबतचे अर्ज सादर करणेबाबत
24/09/2019
167
माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षात इ 10 वी विज्ञान विषयास 35 टक्के पेक्षा कमी गुण असलेल्या विद्यार्थना इ 11 वी मध्ये प्रवेश देण्याबाबत
24/09/2019