SSC Documents
 

माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२३ च्‍या तोंडी व श्रेणी परीक्षा तसेच प्रात्‍यक्षिक परीक्षेचे साहित्य वाटपा बाबत
19/01/2023

शास्त्रीयकला, लोककला , चित्रकला प्रस्तावांना मुदतवाढ
12/01/2023

EXTENSION OF DATE FOR ONLINE FORM SUBMISSION SSC MAR 2023 EXAM
4/11/2022

REG.SSC EXAM MAR 2023 PANNEL FORM
02/11/2022

APPOINTMENT OF EXAMINER/MODERATOR OF FEB/MAR 2023
31/10/2022

HSC & SSC JULY/AUG 2022 EXAM RESULT DISTRIBUTION
12/09/2022

JULY/AUG 2022 EXAM RESULT DISTRIBUTION
08/9/2022

JULY/AUG EXAM 2022 RESULT
01/09/2022

अल्‍पसंख्‍यांक शैक्षणिक संस्‍थामध्‍ये प्रथम भाषेबरोबर इंग्रजी प्रथम भाषा अध्‍ययनासाठी उपलब्‍ध करुन देणेबाबत
१२/०८/२०२२

JULY/AUG 2022 EXAM HALL TICKET DISTRIBUTION
15/7/2022

REG SSC JULY/AUG 2022 EXAM PRACTICAL EXAM SCHEDULE
15/7/2022

Reg. Shikshan Gatha
11/7/2022

SSC July-Aug 2022 Exam Online Application with Late Fees
4/7/2022

DISTRIBUTION OF SSC RESULT MATERIAL
29/6/2022

REG JIGYASA THE HERITAGE QUIZ
29/6/2022

JULY/AUG 2022 SSC EXAM REVISED PRAKTAN
28/6/2022

JULY/AUG 2022 SSC EXAM PRAKTAN
27/6/2022

JULY/AUG 2022 EXAM CANDIDATE LIST & FEE COLLECTION
24/6/2022

REG HSC/SSC JULY-AUG 2022 EXAM PRACTICAL EXAM TIME SCHEDULE
23/6/2022

SSC Mar- Apr 2022 Exam Online Result Publication Prakatan
16/06/2022

शास्त्रीय कला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण
26/5/2022

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र दुरुस्ती बाबत सूचना
10/05/2022

मार्च २०२२ च्‍या इ १० वीच्‍या विदयार्थ्‍याना शास्‍त्रीय कला, चित्रकला व लोककलेचे सवलतीचे वाढीव गुण देण्‍याबाबत प्रकटन
28/4/2022

Reg Human Rights Case
20/4/2022

Additional Marks for Drawing Exam
01/03/2022

Reg. online registration for open school Class 5th and 8th Exam
24/2/2022

SSC HALL TICKET PRAKTAN
17/2/2022

SSC EXAM MAR 2022 PRACTICAL MATERIAL DISTRIBUTION
14/2/2022

REG.SSC V-1,2,3, V-4 SSC PRACT EXAM
11/2/2021

REG SSC MAR 2022 EXAM X1,91,92,93 SUBJECTS PRACT. EXAM
11/2/2021

SSC PRACTICAL TIMETABLE MAR 2022
09/2/2022

SSC CONDUCTOR PANAL FORM
8/02/2022

REG.V-1,2,3 SUBJECT
17/1/2022

इ. १२ वी कलेचा इतिहास व रसग्रहण (६०) आणि भारतीय संगीताचा इतिहास व विकास (६५) या विषयांच्या मूल्यमापन तक्ता व प्रश्नपत्रिका आराखड्याबाबत व इ. 10 वी जलसुरक्षा या अनिवार्य विषयाच्या मूल्यमापन योजनेबाबत
28/12/2021

NSQF SYLLABUS
15/12/2021

SSC MAR 2022 EXAM PRIVATE CANDIDATE SAMPARK KENDRABABAT
15/12/2021

ESSAY COMPETITION
14/12/2021

KRIDA GUN SAWALATIBABAT
14/12/2021

EXTENTION OF MAR 2022 APPLICATION FORM OF SSC EXAM
10/12/2021

SSC DISTRIBUTION OF CERTIFICATES 2021
10/12/2021

SSC APPLICATION FORMS DATES
17/11/2021

2021 SHULK PARTAWA
12/11/2021

17 NUMBER FORM
3/11/2021

SEP/OCT RESULT DISTRIBUTION
3/11/2021

सप्टेंबर - ओक्टोबर २०२१ मध्ये घेण्यात आलेल्या इ १० वी व इ १२ वी पुरवणी परीक्षेचा निकाल व विविध तपशील जाहीर करनेबाबत
20/10/2021

उच्च माध्यमिक व माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा सन 2022 च्या परीक्षेसाठी खाजगिरीत्या प्रविष्ट होणार्‍या विध्यर्ठायन्सठी ऑनलाइन नाव नोंदणी आरजस मुदत वाढ देण्याबाबत
12/10/2021

Subject Code for Water Conservation subject
27/09/2021

शैक्षणिक वर्ष 2021-22 साठी कोविड -१९ या कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर इयत्ता १ ली ते इयत्ता १२ वी चा पाठ्यक्रम २५ टक्के कमी करणेबाबत.
27/09/2021

Proposal of New Exam Centres for SSC and HSC Exam 2022
22/09/2021

प्रकटन - उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ओ माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र सन-2021 परीक्षेसाठी खाजगिरीत्या प्रविष्ट होणार्‍या विध्यर्थ्यांच्या ऑनलाइन नाव नोंदणी अर्जाबाबत
09/09/2021

Practical Exam Timetable - SSC Exam Sep-Oct 2021
09/09/2021

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (१२ वी) परीक्षा सप्टेंबर - ऑक्टोबर २०२१ परीक्षेसाठी कोविड-१९ विषाणू प्रादुर्भावमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थिथितित घ्यावयाच्या खबरदारीबाबत सूचना
08/09/2021

सप्टेंबर- ऑक्टोबर 2021 उच्च माध्यमिक पुरवणी परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्राबाबत
06/09/2021

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) पुरवणी परीक्षा सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२१ वेळापत्रकाबाबत
30/08/2021

सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) पुरवणी परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक्रमानुसार देण्यात येणाऱ्या प्रश्नपत्रिकांबाबत.
30/08/2021

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) पुरवणी परीक्षेची ऑनलाईन आवेदनपत्रांचे शुल्क भरल्याच्या चलनासह विद्यार्थ्याच्या याद्या जमा करणे बाबत
24/08/2021

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) पुरवणी परीक्षा सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२१ विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.
23/08/2021

सन २०२१-२२ च्या इयत्ता ११ वी प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणारी सामाईक प्रवेश परीक्षा (CET) रद्द व यासंबंधीचे शासन निर्णय अधिक्रमित केलेबाबत.
18/08/2021

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) सन २०२१ च्या पुरवणी परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत.
10/08/2021

सुधारित मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) सन २०२१ च्या निकालाचे गुणपत्रक व अभिलेख वितरणाबाबत.
04/08/2021

सुधारित मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) सन २०२१ च्या निकालाचे गुणपत्रक व अभिलेख वितरणाबाबत.
03/08/2021

सन २०२१-२२ च्या इयत्ता ११ वी प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेसाठी (CET) भरलेल्या आवेदनपत्रातील माहितीमध्ये दुरुस्तीबाबत.
30/07/2021

सन २०२१-२२ च्या इयत्ता ११ वी प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेबाबत (CET)
28/07/2021

सन २०२१-२२ च्या इयत्ता ११ वी प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेची आवेदनपत्र सादर करणे बाबत . . .तसेच यासंदर्भातोल मागदर्शक सूचना बाबत
26/07/2021

सन २०२१-२२ च्या इयत्ता ११ वी प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेसंदर्भात (CET) ऑनलाइन आवेदनपत्रे सादर करण्याची सुविधा तांत्रिक कारणासाठी बंद ठेवलेबाबत तसेच (CET) हेल्पलाईन सुविधा उपलब्धतेबाबत.
22/07/2021

सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षतिल महाराष्ट्र बाहेरील राज्यातून/ परदेशातून या विभागतील मान्यता प्राप्त क. म.वि. प्रवेश घेण्यासाठी येणाऱ्या विद्याथ्याचे योग्यता प्रमाणपत्रासाठी मंडळाकडे अर्ज सादर करणे बाबत
22/07/2021

सन २०२१-२२ च्या इयत्ता ११ वी प्रवेश संदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामायिक प्रवेश परीक्षेबाबत (CET) . . .
20/07/2021

सुधारित मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षा सन २०२१ चा निकाल व विविध तपशील जाहीर करणे बाबत.
15/07/2021

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षा सन २०२१ सुधारित मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार मंडळाच्या संगणकीय प्रणालीत गुणांच्या नोंदीबाबत.
05/07/2021

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षा सन २०२१ साठी प्रविष्ट विद्यार्थ्यांना त्यांचे बैठक क्रमांक अवगत करून देण्याबाबत.
01/07/2021

संकलन केंद्रावर मुल्यांकनाचे साहित्य जमा करते वेळी मुख्याध्यापकांना सूचना
29/06/2021

सन २०२०-२१ या वर्षात माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना शासकीय रेखाकला परीक्षेचे सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याबाबत.
24/06/2021

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ चे मूल्यमापन कार्यपद्धती चे निकालाचे सिलबंद पाकीटे तसेच एप्रिल - मे  2021 च्या रद्द झालेल्या परीक्षचे साहित्य जमा करणे बाबत
24/06/2021

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.10 वी) साठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत संगणक प्रणाली link उपलब्ध करून देणे बाबत.
23/06/2021

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षा सन २०२१ साठी प्रविष्ट विद्यार्थ्यांचे नाव, जन्म तारीख, विषय व तत्सम महितीमधील दुरुस्त्यांबाबत
22/06/2021

सन २०२०-२१ या वर्षात परीक्षेसाठी इ.१० वी व इ.१२ वीच्या विद्यार्थ्यांना क्रीडा सवलतीचे गुणांसाठी प्रस्ताव सादर करण्यासंबंधी मुदतवाढ देण्याबाबत.
11/06/2021

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेसाठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत.
10/06/2021

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) साठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत.
08/06/2021

सन २०२१ मध्ये आयोजित करण्यात आलेली माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षा रद्द केल्याबाबत.
24/05/2021

एप्रिल/ मे 2021 परीक्षेशी संबंधित को-या उत्तरपत्रिका व इतर साहित्य जतन करून ठेवणे बावत
20/05/2021

About Exam Answersheet Material
19/04/2021

एप्रिल-मे २०२१ माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेच्या प्रात्यक्षिक व तत्सम परीक्षेच्या कार्यपद्धतीबाबत.
09/04/2021

एप्रिल-मे २०२१ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणी अर्ज अतिविलंब शुल्काने स्वीकारण्याबाबत.
09/04/2021

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा( इ.10 वी ) एप्रिल/ मे 2021 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या प्रत्यक्षिक/ तोडी/ श्रेणी व अंतर्गत मूल्यमापन विषयाचे तसेच इतर साहित्य वाटपाबाबत
07/04/2021

इ.११ वी व १२ वीचे मूल्यमापन आराखडे, घटकनिहाय गुण विभागणी, प्रात्यक्षिक / तोंडी/ तत्सम गुणदान योजनेच्या संदर्भात विषय शिक्षकांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या ऑनलाईन प्रशिक्षणाबाबत.
26/03/2021

कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ च्या मुख्याध्यापक / प्राचार्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना
26/03/2021

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ सुधारित अंतिम वेळापत्रक व परीक्षार्थ्यांसाठी विशेष मार्गदर्शक सूचना इत्यादी बाबत.
24/03/2021

कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावाची पार्श्वभूमीवर आयोजित माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ च्या परीक्षार्थ्यांसाठी विशेष मार्गदर्शक सूचना
22/03/2021

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ सुधारित अंतिम वेळापत्रक व परीक्षार्थ्यांसाठी विशेष मार्गदर्शक सूचना इत्यादी बाबत.
22/03/2021

एप्रिल-मे २०२१ माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षांबाबत.
19/03/2021

इयत्ता ९ वी व १० वी आणि इयत्ता ११ वी व १२ वी सुधारित विषय योजना व मूल्यमापन योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत.
16/03/2021

Revised certificate for SSC & HSC Private candidates
09/03/2021

एप्रिल-मे २०२१ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेस नाव नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खाजगी विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.
05/03/2021

च्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ अंतिम वेळापत्रक बाबत.
02/03/2021

विशेष गरजा असणाऱ्या (दिव्यांग) विद्यार्थ्यांना लेखनिक / वाचक उपलब्धतेबाबत.
02/03/2021

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इयत्ता १० वी) परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ नियमित, पुनर्परीक्षार्थी, तुरळक विषय, श्रेणीसुधार योजनेंतर्गत तसेच ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे Transfer of Credit घेणारे विद्यार्थी) विद्यार्थ्यांची अतिविलंब /विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्वीकारण्याच्या तारखाबाबत
25/02/2021

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ करीता परीक्षक/ समीक्षक यांची माहिती तात्पुरते नियुक्ती आदेश अधयावत करणे बाबत सुधारित पत्र
23/02/2021

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता १२ वी) परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ नियमित, पुनर्परीक्षार्थी, तुरळक विषय व श्रेणीसुधार योजनेंतर्गत प्रविष्ट होणाऱ्या तसेच ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे Transfer of Credit घेणारे विद्यार्थी) विद्यार्थ्यांची अतिविलंब /विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत.
22/02/2021

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ संभाव्य वेळापत्रकाबाबत.
17/02/2021

सन २०२१ मधील माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककला प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देणे बाबत.
12/02/2021

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ करीता परीक्षक/ समीक्षक यांची माहिती तात्पुरते नियुक्ती आदेश अधयावत करणे बाबत
12/02/2021

महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वीसाठी नव्याने प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश अर्ज प्रक्रियेस मुदतवाढ देणे बाबत.
05/02/2021

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमाबाबत
05/02/2021

सन २०२१ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्ज नियमित, विलंब व अतिविलंब शुल्काने स्वीकारण्याबाबत.
01/02/2021

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) च्या शुल्क भरल्याच्या चलनासह विद्यार्थ्याचा यादया, प्रि- लिस्ट जमा करणे बाबत तसेच मार्च 2020 च्या परीक्षेचे. मुळ प्रमाणपत्र वाटपा बाबत.
01/02/2021

Date Extended for 17 No Forms
27/01/2021

Date Extended for 10th Exam form submission
27/01/2021

State Board Chairman Niyukti Babat
21/01/2021

SSC Drawing and Lok kala Additional Marks Babat
14/01/2021

Additional marks Drawing, Lok kala prastav Sadar karnebabat
13/01/2021

Feb./Mar. 2021 Prelist & Chalan receiving and Feb./Mar. 2020 Certificate Distribution
13/01/2021

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) सन २०२१ च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देण्याबाबत.
01/01/2021

महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता ५ वी व ८ वीसाठी नव्याने प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश अर्ज प्रक्रियेस मुदत वाढ देणेबाबत.
01/01/2021

Distribution of result of SSC and HSC Exam.Nov-Dec.2020 - reg.
30/12/2020

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) पुरवणी परीक्ष। नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२० Mपरीक्षेचा निकाला नंतर उत्तर पत्रिकेचो गुण पडतानणी ,छायाप्रत,पुन मुल्यांकन चे संधी बाबत
23/12/2020

सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या तारखांबाबत.
22/12/2020

Examination proposals for SSC and HSC exam.2021
14/12/2020

माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे प्रोफाईल भरणेबाबत.
08/12/2020

इयत्ता १० वी व इयत्ता १२ वीच्या परीक्षा फॉर्ममधील माहितीबाबत.
03/12/2020

सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता राज्यातील माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धा आयोजित केल्याबाबत.
01/12/2020

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्‍यमिक शालान्‍त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) २०२१ परीक्षेसाठी खाजगीरित्‍या प्रविष्ट होणा-या विद्यार्थ्‍यांच्‍या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देण्याबाबत.
01/12/2020

महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता ५ वी व ८ वीसाठी नव्याने प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश अर्ज प्रक्रियेबाबत.
26/11/2020

इयत्ता ५ वी / ८ वी मध्ये प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी मूल्यमापन / परीक्षा पद्धती व मूल्यमापन परिपत्रक, मूल्यमापन आवेदनपत्र, मूल्यमापन तक्ता, मूल्यमापन आराखडा इ.बाबत.
20/11/2020

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) पुरवणी परीक्षा नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२० OMR गुणपत्रिकेत गुण नोंडवितांना घ्यावयाच्या कावजी बाबत
12/11/2020

Online Admission cards of S.S.C. and H.S.C.Exam.Nov.Dec-2020
12/11/2020

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा नोव्हेंबर-डिसेंबर - २०२० पुरवणी परीक्षेचे साहित्य वाटप करण्या बाबत
10/11/2020

nov/dec 2020 hsc&ssc 2020 साहित्य वाटप बाबत
02/11/2020

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) २०२१ परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जाबाबत.
29/10/2020

माध्यमिक शालान्त व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२० विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.
29/10/2020

प्रत्यक्षिक परीक्षा/ तोडी परीक्षा/ श्रेणी/ आरोग्य व शारीरिक शिक्षण दिव्यांग विद्यार्थयाच्या प्रात्यक्षिक 
26/10/2020

समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत माध्यमिक / उच्च माध्यमिक स्तरावरील व्यवसाय शिक्षण या योजनेंतर्गत सुधारित अभ्यासक्रमानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून सुरु करणे बाबत.
20/10/2020

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२० पुरवणी परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या तारखांबाबत.
20/10/2020

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षा मार्च २०२० - गुणपत्रक व अभिलेख वितरणाबाबत.
12/08/2020

फेब्रु/ मार्च 2021 करीता नवीन परीक्षा केंद्राकरीता निकर्ष
07/08/2020

फेब्रु/ मार्च 2021 करीता नवीन परीक्षा केंद्राकरीता प्रस्ताव पाठविणे
07/08/2020

माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे प्रोफाईल भरणे बाबत.
06/08/2020

SSC MARCH 2020 DEBARRED LIST
29/07/2020

सन 2020 -21 चे माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालय नोंदणी शुल्क/ शिक्षण संक्रमण शुल्का बाबत
24/07/2020

सन 2020 - 21 या शैक्षणिक वर्षातील महाराष्ट्रा बाहेरील राज्यातून / परदेशातून या विभागतील मान्यता प्राप्त कनिष्ठ महाविद्यालय प्रवेश घेण्यासाठी येणाऱ्या विद्याथ्याचे योग्यता प्रमाणपत्रासाठी मंडळाकडे अर्ज सादर करणे बाबत
24/07/2020

फेब्रुवारी-मार्च २०२० च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इयत्ता १० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता १२ वी) परीक्षेपासून स्थलांतर प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया सुरु करण्याबाबत.
17/07/2020

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेस सन २०१९-२० प्रविष्ट होणाऱ्या खेळाडू तसेच एन.सी.सी., स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या वाढीव गुणांसाठीचे प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत.
16/06/2020

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२० परीक्षेच्या निकालाबाबत.
15/06/2020

मार्च २०२० च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) च्या सामाजिक शास्त्रे पेपर-२ (भूगोल) व दिव्यांग विध्यार्थ्यांच्या कार्यशिक्षण या परीक्षा रद्द करण्यात आलेल्या विषयाच्या गुणदानासंदर्भात...
27/05/2020

इ.10 वी / इ.12 वी प्रमाणपत्रे संबंधितांना तातडीने उपलब्ध करून देने बाबत
13/05/2020

इ.10 वी/ 12 वी व्यवसाय शिक्षण NSQF अंतर्गत विषयांच्या सुधारित अभ्यासक्रम, विषय योजना, मुल्यमापण योजना, व प्राप्यक्षिक / तोडी मुल्यमापन योजने बाबत
11/05/2020

मार्च २०२० माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इयत्ता १० वी) परीक्षेस प्रविष्ट विद्यार्थ्यांच्या कलमापन व अभिक्षमता चाचणी निकालाबाबत.
11/05/2020

Sports, NCC, Scout Guide and Chitrakala Lok Kala and Shastriya Kala Date Extension Circular
04/05/2020

February-March 2020 Paper Valuation and Moderation Of Class 10th and 12th To Be Done From Home by Valuers and Moderators
24/03/2020

Postponement of SSC Exam March 2020 From 23/03/2020 and Divyang and Out Of Turn Till further Notice because of Corona Virus
21/03/2020

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.10 वी ) व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.12 वी ) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना तसेच एन.सी.सी., स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतची सुधारीत नियमावली.परिपत्रक
16/01/2020

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.10 वी ) व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.12 वी ) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना तसेच एन.सी.सी., स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतची सुधारीत नियमावली. GR
16/01/2020

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१0 वी) फेब्रु-मार्च २०२० करीता निश्चित करण्यात आलेल्या परीक्षा केंद्रा बाबत
15/01/2020

शास्त्रीय कला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याकरिता निवड करण्यात आलेल्या संस्थांना मान्यता देण्याबाबत.
06/01/2020

SSC परीक्षा मार्च 2019 जुन्या अभ्यासक्रम चे प्रमाणपत्र विद्यार्थयाना वाटप न करता मंडला परत करना बाबत
30/11/2019

माध्यमिक स्तरावरील इ.९ वी व १० वीच्या अंध व स्वमग्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भाषा विषयामध्ये सवलत देण्याबाबत.
07/10/2019

राज्य मंडळामार्फत शिक्षण संक्रमण मासिकासाठी स्वतंत्र "वेबसाईट" व "अँड्रॉइड ऍप" सुरु केल्याबाबत.
03/10/2019

SSC MARCH 2019 DEBARRED CANDIDATE LIST NAGPUR BOARD
24/09/2019

SSC JULY 2019 DEBARRED CANDIDATE LIST NAGPUR BOARD
24/09/2019

इयत्ता ९ वी व इ. 10 वी विषय योजना व सुधारित मूल्यमापन योजना
24/09/2019

सरल प्रणाली अंतर्गत विविध पोर्टल वर माहिती भरणे व ती अंतिम करणेबाबत
24/09/2019

इ 12 वी/10 वी परीक्षेकरिता नविन परीक्षा केंद्राचा प्रस्ताव पाठविणे बाबत
24/09/2019

द्वितीय गुणपत्रिका/प्रमाणपत्र/स्थलांतर प्रमाणपत्र/तातपुरते प्रमाणपत्र य बाबतचे अर्ज सादर करणेबाबत
24/09/2019

फ्रेबु /मार्च 2020 माध्यमिक शालांत व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेकरीता नवीन परीक्षा केंद्राकरिता प्रस्ताव पाठविणेबाबत
24/09/2019

Transfer of credit
24/09/2019

कौशल्य सेतू अभियान मधील व्यवसाय अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणेबाबतच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करणे बाबत.
24/09/2019

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ .१० वि) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ . १२ वि) जुलै-ऑगस्ट २०१९ परीक्षा शुल्क एचडीएफसी बँकेत मध्ये जमा करून घेणे संदर्भात
24/09/2019

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च-२०१९ च्या परीक्षेनंतर जुन्या अभ्यासक्रमाच्या विषयामध्ये सूट न मिळालेल्या / उत्तीर्ण न झालेल्या विद्यार्थ्यांबाबत.
24/09/2019

शाळाचे पॅनल फॉर्म बाबत प्रकटन
24/09/2019

जुलै-ऑगस्ट २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेची प्रात्यधिक परीक्षा /तोंडी/श्रेणी/आरोग्य व शारीरिक शिक्षण,दिव्यांग विद्यार्थ्याया परीकेसंबंधी
24/09/2019

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) पुरवणी परीक्षा - जुलै-ऑगस्ट-२०१९ वेळापत्रकाबाबत
24/09/2019

जुलै-ऑगस्ट २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या तारखांबाबत.
24/09/2019

SSC MARCH 2019 DEBARRED CANDIDATE LIST
24/09/2019

माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु मार्च 2019 च्या निकालानंतर गुणपड़ताळणीचे संधीबाबत
24/09/2019

उच्च माध्यमिक प्रात्यक्षिक परीक्षा फेब्रु /मार्च 2020 करीता शिक्षकांची माहीती पाठवणेबाबत
24/09/2019

"कौशल्य सेतू" मधील व्यवसाय विषयाचा अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणेबाबतचे निवेदन
24/09/2019

दि. 22/03/2019 ते 02/04/2019 याकालावधीत कार्यमुक्त होणा-या परीरक्ष/समीक्षकना देयकांची रक्क
24/09/2019

माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.10 वी) 2019 करीता निश्चित करण्यात आलेल्या परीक्षा केंद्राची जिह्लानिहाय यादी
24/09/2019